Szanowni Klienci!!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze oraz naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych przez nas usług prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w naszym Salonie, przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Salon La Estetica powiązany jest ze stroną internetową www.laestetica.com.pl, a właścicielem firmy jest Lafinea Sp. z o.o. NIP: 9151824353, REGON: 524330016 e-mail: biuro@laestetica.com.pl Facebook: laesteticatwojastrefapiekna, Instagram: laesteticatwojastrefapiekna, booksy.com: laestetica17.booksy.com

Klienci Salonu La Estetica są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Salonu La Estetica oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania. Wszelkie usługi świadczone przez Salon La Estetica są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego Regulaminu.

§ 1.

Godziny otwarcia

 1. Salon La Estetica świadczy usługi przy ul. Pieszej 4 w 51-109 Wrocław, od Poniedziałku do Piątku w godzinach 09:00-21:00 oraz Soboty w godzinach 09:00-16:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz Niedziele Salon jest nieczynny.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia Salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

§ 2.

Umawianie na wizyty

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w recepcji Salonu w godz.: Pon – Pt 09:00-21:00, Sb 09:00-16:00, telefonicznie pod nr: 698 563 348 lub w aplikacji Booksy.com: laestetica17.booksy.com, a także mailowo: recepcja@laestetica.com.pl lub poprzez portale Facebook i Instagram. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż próby zarezerwowania terminu wizyty mailowo/przez Facebooka lub Instagram mogą trwać dłużej z uwagi na czas potrzebny personelowi na odpisanie na wiadomości/maile i możliwość zarezerwowania wskazanych w tych wiadomościach/mailach terminów w tzw. „międzyczasie” przez Klientów przychodzące osobiście do Salonu lub kontaktujące się telefonicznie, czy rezerwujące wizyty przez aplikację Booksy.com: laestetica17.booksy.com.
 2. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 3. Wszystkie zapisy na zabiegi w Salonie La Estetica potwierdzane są dwukrotnie:
 • Pierwsze potwierdzenie: następuje w dniu zapisu poprzez powiedzenie terminu zabiegu drogą  SMS oraz e-mail z aplikacji booksy.com: laestetica17.booksy.com lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, pracownik Salonu podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty.
 • Drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS oraz e-mail na dzień przed planowaną wizytą. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku od 15 do 18 lat mogą korzystać z oferty Salonu La Estetica wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 • W razie nieodebrania przez nas telefonu przeznaczonego do rezerwacji usług, personel Salonu dokłada wszelkich starań, aby oddzwonić do Klientki/a w pierwszym możliwym terminie.
 • Klient/ka ma możliwość rezerwacji usługi do konkretnego pracownika Salonu, pod warunkiem, że dany pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówioną przez niego usługę. Niemniej jednak Salon zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego pracownika bez podania przyczyny i zapisu Klientki/a do niego.
 • Salon zastrzega możliwość zmiany godziny/dnia wizyty lub odwołania wizyty zarezerwowanej za pośrednictwem aplikacji Booksy.com: laestetica17.booksy.com.
 • Czasami, gdy wiemy, że danego dnia będzie duży ruch w Salonie, dla Twojej wygody przesuniemy Twoją wizytę o 15-30 minut do przodu lub do tyłu. Zrobimy tak, ponieważ wiemy, że pracownik Salonu może mieć tego dnia opóźnienie, a nie chcielibyśmy, abyś czekał/a marnując swój czas. Nie robimy tego często, a zmiana nigdy nie jest większa niż 30 minut. Dodatkowo poinformujemy Cię SMS-em o dostosowaniu czasu rozpoczęcia Twojej wizyty.

§ 3.

Punktualne rozpoczynanie zabiegów

 1. W Salonie La Estetica obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.
 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie Klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 10 minut. Spóźnienie powyżej 10 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie Klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 3. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 20 minut) Klienci muszą liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 4. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie La Estetica dopuszcza okres oczekiwania Klientki/a w poczekalni do 15 minut.
 5. W razie opóźnienia pracownika usługa będzie wykonana właściwie i we właściwym czasie.

§ 4.

Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu Urody La Estetica, nie później niż 24 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Niestawienie się na Zabieg w umówionym terminie lub nieodwołanie wizyty na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla Klienta lub naliczenia mu za następny zabieg 50% bezzwrotnego zadatku (bezzwrotnego w przypadku nieprzybycia na kolejną wizytę) i zapisania Klienta na wizytę po wpłaceniu go w gotówce w Salonie lub na konto bankowe Salonu. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana na 48 godzin przed wizytą, wizyta zostanie anulowana.
 3. W przypadku wykupionych pakietów, niestawienie się na wizytę bądź nieodwołanie jej na mniej niż 24 godziny skutkuje uznaniem wizyty za wykonaną.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego wykonaniem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin zabiegu. W sytuacjach losowych i nagłych Salon może odwołać wizytę w dniu zabiegu.

§ 5.  

Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych

 1. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient ma zapewnioną wyłączność uwagi kosmetyczki wykonującej zabieg.
 2. Usługi są przeprowadzane z użyciem materiałów jednorazowego użytku jak waciki, ręczniki papierowe w przypadku usług manicure, pedicure, patyczki i chusteczki higieniczne, rękawiczki, wata, lignina, podkładki, folie zabiegowe, klapki, bielizna jednorazowa, flizelina zabiegowa, igły, skalpele oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd.).
 5. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie.
 6. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 7. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 8. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 9. W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem aparatów mających wpływ na tkanki głębokie oraz zabiegów laserowych lub CPL Klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu.
 10. Jeśli w trakcie wykonywania serii zabiegów, w późniejszym czasie niż dzień podpisania zgody, pojawią się przeciwskazania do wyżej wspomnianych zabiegów, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym pracownika wykonującego zabieg celem wykluczenia powikłań pozabiegowych. W razie zatajenia informacji o przeciwwskazaniach do zabiegu, Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania.
 11. W Salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji i sterylizacji. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry.
 12. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym.

§ 6.

 Ceny i rabaty

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego na Booksy.com: laestetica17.booksy.com. Ceny usług według cennika ustalone są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności i odpowiedzialności oraz za odpowiedni czas wykonywania usługi. Przedłużenie czasu trwania usługi ze względu na specjalne wymagania Klienta nieprzewidziane w planie przebiegu usługi ze względu na jej charakter, może skutkować podwyższeniem ceny usługi.
 2. W Salonie możliwe jest dokonanie płatności gotówką, kartą, Blikiem oraz w wyjątkowych sytuacjach za zgodą personelu przelewem. W przypadku dokonywania płatności przelewem, do Salonu należy dostarczyć (osobiście lub mailowo) potwierdzenie dokonania przelewu przed wizytą.
 3. Salon La Estetica zastrzega sobie możliwość zmiany cen.
 4. Zabieg może zostać wykonany na podstawie okazania wykupionego wcześniej bonu podarunkowego (vouchera), który może być np. prezentem dla bliskiej osoby. Klient posiadający bon może zmienić zabieg na inny niż ten, na jaki wystawiony został bon, o ile jest to zabieg mieszczący się w tej samej cenie i jest z tej samej grupy zabiegowej np.: z grupy zabiegów kosmetycznych, jeśli bon był wykupiony na zabieg kosmetyczny. Do zabiegu wykupionego na bonie możliwe jest dokonanie dopłaty, ale tylko w danej grupie zabiegowej – czyli można dopłacić do droższego zabiegu w ramach grupy zabiegów kosmetycznych, jeśli bon był wykupiony na zabieg kosmetyczny. Bon o wart 50 zł i mniejszej musi być wykorzystany podczas jednej wizyty. Salon nie zwraca różnicy niewykorzystanej kwoty z bonu. Bon jest ważny w terminie na nim określonym. Po tym terminie bon przepada bez możliwości zwrotu środków przez Salon.
 5. W Salonie wprowadzane są cyklicznie usługi promocyjne podawane do wiadomości poprzez media społecznościowe, sms, mailing oraz osobiście. Promocje obowiązują w czasie podawanym w przygotowanych ofertach. Salon prowadzi również sprzedaż produktów promocyjnych, sprzedaż ta prowadzona jest do wyczerpania zapasów.
 6. Każdy Klient ma możliwość skorzystania z tak zwanego „rabatu stałego Klienta” dotyczącego zabiegu stylizacji paznokci oraz stylizacji rzęs. Rabat ten przysługuje jej po 9 wizytach w Salonie, pod warunkiem, że częstotliwość wizyt jest min 1 raz na miesiąc. Każda klientka bezpośrednio po 9 wizycie w Salonie otrzymuje jeden darmowy zabieg stylizacji paznokci lub stylizacji rzęs. W przypadku usług oraz produktów promocyjnych – rabaty nie łączą się.

§ 7.

Wizyty

 1. Na terenie Salonu mogą przebywać jedynie osoby posiadające rezerwacje terminu w danym momencie oraz personel Salonu. Zabrania się przebywania na terenie Salonu osobom nieuprawnionym oraz nieumówionym na zabieg.
 2. Na terenie Salonu La Estetica obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 3. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małymi dziećmi, które mogą zakłócić ciszę i relaks innych klientek oraz pracujących w skupieniu Kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 5. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Salonie La Estetica.
 7. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 8.

Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. Salon La Estetica działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Każdy Klient podczas pierwszej wizyty w Salonie La Estetica jest proszony o wypełnienie karty danych Klienta, celem założenia kartoteki. Podawane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail. Kartoteka służy do gromadzenia informacji o odbytych usługach i zakupionych towarach w salonie. Na podstawie tej rejestracji naliczany jest rabat stałego klienta, gabinet powiadamia o aktualnych promocjach oraz przypomina o zaplanowanych wizytach na jeden dzień wcześniej. Dane są przechowywane w systemie Booksy.com i nikomu nieudostępniane. Wszelkie zapisy o stanie skóry lub paznokci oraz wykonywanych zabiegach są tajne i dostępne tylko dla pracowników Salonu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 4. Klient może odmówić podawania swoich danych, wówczas nie ma możliwości skorzystania z rabatu „stałego klienta” oraz nie jest powiadamiany o usługach i produktach promocyjnych.
 5. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 6. Formami kontaktu z Salonem La Estetica są:
 7. Numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 698 563 348
 8. Adres e-mail: recepcja@laestetica.com.pl
 9. Fanpage na Facebooku: laesteticatwojastrefapiekna
 10. Instagram: laesteticatwojastrefapiekna
 11. Booksy.com: laestetica17.booksy.com
 12. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu La Estetica nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§9.

Bony, vouchery, zaproszenia

 1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie La Estetica są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
 3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę, na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
 8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 9. Kupony urodzinowe. Klienci, którzy podadzą w karcie danych swoją datę urodzin oraz adres mailowy, w miesiącu urodzin otrzymają drogą mailową Urodzinowy Kupon Rabatowy, który można wykorzystać na dowolną usługę tylko w miesiącu urodzin. Należy o tym poinformować personel w dniu rezerwacji wizyty.

§ 10.

Reklamacje

 1. Wszystkie usługi wykonywane są w najwyższym standardzie oraz według najlepszej wiedzy i umiejętności personelu Salonu
 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 3. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o kierowanie wszelkich reklamacji na adres mailowy: recepcja@laestetica.com.pl Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.
 4. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
 5. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za:
 • Brak efektów zabiegowych, jeśli Klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która jest wymagana przez producenta produktów zabiegowych/sprzętu lub gdy Klient został uprzedzony przez personel o możliwości nieosiągnięcia pożądanych efektów z różnych powodów (np. indywidualnych uwarunkowań), a mimo to zdecydował się na zabieg;
 • Uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikające z faktu zatajenia schorzeń i chorób, przyjmowania leków, preparatów, suplementów itp.;
 • Mechaniczne uszkodzenia np. paznokcia, na skutek czego nastąpiło jego złamanie lub odpryśnięcie lakieru czy samodzielnie dokonywanych „poprawek” na obszarze poddanym zabiegowi, stosowanie niezaleconych produktów, preparatów itp;
 • Szkody i reakcje skórne, zmiany powstałe na skutek niestosowania się Klienta do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, w wyniku czego doszło do niepożądanych komplikacji np. gdy zalecane unikanie promieniowania UV, a Klient nie chroni skóry przed promieniowaniem UV/słońcem, brak odpowiedniej pielęgnacji skóry, brak odpowiedniej częstotliwości i kontynuacji zabiegów.
 • Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
 • W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11.

Lista rezerwowa

 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu La Estetica o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§12.

Zamawianie i odbiór kosmetyków

 1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.
 3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§13.

Standard obsługi

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Salonie La Estetica zapewniamy:
 • Bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia;
 • Zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe;
 • Profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów;
 • Ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel;
 • Atmosferę bezpieczeństwa i opieki;
 • Pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników;
 • Dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza, Blik, płatność odroczona, raty;
 • Pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe;
 • Szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§14.

Zmiany w Regulaminie

 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.laestetica.com.pl, Salon La Estetica zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Każdy Klient ma prawo do wglądu do Regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników Salonu.
 3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie La Estetica zobowiązane są przestrzegać niniejszego Regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 5. Niezastosowanie się Klientów do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu La Estetica za przeprowadzony zabieg.
 6. W razie wątpliwości co do zdrowia Klienta, pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r. i obowiązuje do odwołania.